TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Çingiz Aýtmatow

APL-däki «Ak gämi»

Çingiz Aýtmatowyň «Ak gämi» powesti şeýleräk jümleler bilen başlaýar: «Ol oglanyň iki sany ertekisi bardy. Biri özüniňkidi, ol hakda hiç kim bilmeýärdi. Beýlekisi bolsa atasyndan...

Alp Arslan teatrynda «Ak gämi» sahnalaşdyryldy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda gyrgyz ýazyjysy Çingiz Aýtmatowyň eseri esasynda sahnalaşdyrylan «Ak gämi» atly drama oýnunyň ilkinji görkezilişi boldy. Türkmenistanyň at gazanan...