Tag : Çiliniň täze Prezidenti Gabriel Boriç boldy. Ol özüniň esasy bäsdeşi Hose Antonio Kasta saýlawlara gatnaşandygy üçin minnetdarlyk bildir

DÜNÝÄ

Çiliniň täze Prezidenti belli boldy

Ata Watan Eserleri
Çiliniň täze Prezidenti Gabriel Boriç boldy. Ol özüniň esasy bäsdeşi Hose Antonio Kasta saýlawlara gatnaşandygy üçin minnetdarlyk bildirip, onuň ýurdy ösdürmek baradaky tekliplerini seretmäge taýýardygyny...