TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Çikago.

Kerri uýa

Ata Watan Eserleri
Karolina Miber gündiz Çikago gidýän otlyda otyrka, onuň ýanynda krokodiliň derisi tymsalynda örtülen arzan çemodany hem-de onuň içinde nahar guýulan guty, otly petegi, Wan-Büren köçede...

Söwda üçin täze ulgam: kart we nagt pul zerur däl

Dünýäniň öňdebaryjy “Amazon” söwda saýty we kompaniýasy täze bir funksiýa hödürleýär. Ösen ulgama laýyklykda, ABŞ-nyň Sietl şäherindäki “Amazon Go” bazarlarynda müşderiler satyn alan harytlaryny diňe...

Owadan Sünbüleler kimler

Ata Watan Eserleri
Umumy häsiýetnama  Sünbüle (Gyz 24.08—23.09) owadan, guramaçylykly we mähribandyr. Kümüşsow reňkleri halaýarlar. Üstünlik getirýän daşy — hrizolit.  Günebakar gülüni halaýarlar. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar adalatlylygyň...