TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Çigildem

Güller şatlyk paýlaýar

Ata Watan Eserleri
Gyzyl, sary, ýaşyl, ak, mawy, melewşe reňkleri özünde jemleýän al-elwan güller diňe bir hoşboý yslary bilen däl, eýsem, göze ýakymly reňkleri bilen hem bagtyýar göwünlere...

Çigildem

vepa
Ähli pasyllarda göreniňde göwnüňi göterýän sadadan salykatly, näzik çigildemler ynsanlaryň kalbynda söýgüni artdyrýar. Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna giren, dünýä meşhur çigildemleriň taryhyň gatynda...