TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Çeşmeler»…we başga-da ençeme aýdymlar

Geldi Bäşiýew: Gözelligiň waspçysy

Ata Watan Eserleri
Şahyr Geldi Bäşiýewiň döredijiligi hakynda söz açylanda ilki bilen onuň radionyň arhiwinde saklanýan ses ýazgylary ýadyma düşýär. Türkmenistanyň halk ýazyjysy Berdinazar Hudaýnazarowyň:  «Adamyň bir mätäç...