TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

çeperçilik

Aşgabatda däne ýa-da suwulygy saklamak üçin niýetlenen parfiýa humlary tapyldy

Baş Redaktor
Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Aşgabat şäheriniň gündogar böleginde gadymy döwre degişli küýzegärçilik önümleri ýüze çykarylandygy habar berildi. Bu çägi içgin öwrenmegiň netijesinde, Türkmenistanyň Taryhy we...

1-nji sentýabrda Aşgabatda ýöriteleşdirilen terbiýeçilik-okuw mekdebi işläp başlar

Täze, 2020-2021-nji okuw ýylynyň öňüsyrasynda Aşgabatda ýöriteleşdirilen terbiýeçilik-okuw mekdebiniň açylmagyna garaşylýar . «Türkmenistan» gazetinde habar berlişi ýaly, Aşgabat şäheriniň Hoja Ahmet Ýasawy we A.Nyýazow şaýolunyň çatrygynda...