TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Çelsi” topary Noýeri topar

“Bawariýada” galarmy ýa-da “Çelsi” toparyna geçer

Ata Watan Eserleri
Germaniýadan çnyñ derwezewany Manuel Noýer ýakyn wagtlarda Angliýanyñ “Çelsi” toparyna geçmegi mümkin. Manuel Noýer mýünhen toparynyñ ýolbaşçylary bilen şertnamasyny uzaldyp bilmedi, ýagny ylalaşyga gelip bilmediler....