TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Çehiýa

Türkiýäniñ Döwlet Teatrlary

Ata Watan Eserleri
Mälim bolşy ýaly, her ýylyñ 23-nji aprelinde özboluşly we örän ähmiýetli halkara baýramçylyklaryñ biri bellenip geçilýär. Türkiýe Respublikasynyñ esaslandyryjysy Mustafa Kemal Atatürk bu güni täze...

Ýewro-2020: 28-nji iýundaky duşuşyklar

Ýewropa çempionatynda 1/8 final tapgyrynyň duşuşyklary dowam edýär. Daniýa, Italiýa, Çehiýa, Belgiýa ýaly döwletler 1/4 final tapgyryna çykdylar. Nobatda Fransiýa, Horwatiýa, Ispaniýa hem-de Şweýsariýa ýaly...

Ýewropanyň iň owadan Täze ýyl arçasy

Litwanyň paýtagty Wilnýus şäheriniň merkezinde oturdylan adaty bolmadyk ýokary tehnologiýaly Täze ýyl arçasy, Ýewropada iň owadan Täze ýyl arçasy diýip yglan edildi. Onuň boýy 24...

Owadan Sünbüleler kimler

Ata Watan Eserleri
Umumy häsiýetnama  Sünbüle (Gyz 24.08—23.09) owadan, guramaçylykly we mähribandyr. Kümüşsow reňkleri halaýarlar. Üstünlik getirýän daşy — hrizolit.  Günebakar gülüni halaýarlar. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar adalatlylygyň...

«Belawiýa» Aşgabada uçuşlary 1-nji sentýabra çenli çäklendirdi

Ata Watan Eserleri
Pandemiýa sebäpli, şu ýylyň mart aýynda Aşgabada howa gatnawlaryny ýatyran Belarusyň «Belawiýa» awiýakompaniýasy bu çäklendirmäni şu ýylyň sentýabr aýyna çenli uzaltdy. Bu barada kompaniýa öz...

Karlowar kino festiwaly ýatyryldy

Ata Watan Eserleri
Şu ýylyň iýul aýynda geçirilmegi göz öňünde tutulan halkara Karlowar festiwaly koronawirus sebäpli ýatyryldy. 55-nji gezek geçirilmegi meýilleşdirilen kino festiwalyň çäklerinde görkezilmegi göz öňünde tutulan...