TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Çalyk Enerji”

Türkmenistanyň ECO-93 kysymly benzini uly islegden peýdalanýar

Ata Watan Eserleri
6-7-nji awgustda paýtagtymyzda «Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty, energetikasy — 2022» atly halkara sergi we onuň çäklerinde «Türkmenistanyň gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynyň ösüşi» atly maslahat geçirildi. Bu...