TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

çäklendirmeler

Daşary ýurtlular hem çäklendirmeleri berjaý etmeli

Türkiýe Respublikasynda 2021-nji ýylyň 29-njy apreli-2021-nji ýylyň 17-nji maýy aralygynda koronawirus pandemiýasy sebäpli bu ýokançlyk bilen keselleýänleriň sanyny azaltmak maksady bilen öňüni alyş çärelerini has-da...

Beýik Britaniýada çäklendirmeler gowşadylar

Beýik Britaniýanyň Premýer-ministri Boris Jonson 21-nji iýundan başlap, ýurtda ähli çäklendirmeleri ýatyrmagy göz öňünde tutýandyklaryny belledi. Ilkibaşda koronawirus pandemiýasyna çynlakaý garaman, soňradan köp sanly kynçylyklara...

Türkiýede 1-nji martdan çäklendirmeler gowşadylar

Türkiýäniň saglygy goraýyş ministri Fahrettin Koja ýurduň Prezidenti Rejep Täýyp Ärdoganyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde 1-nji martdan başlap, çäklendirmeleriň tapgyrlaýyn gowşadyljakdygy baradaky aýdanlary “Twitter” jemgyýetçilik toruna...

COVID-19: amerikaly milliarderleriň baýlygy artdy

Ata Watan Eserleri
Koronawirus (COVID-19) ýokanjynyň dowam edýän döwründe ABŞ-nyň milliarderleri öz baýlyklaryna has-da artdyrdylar. ABŞ-nyň “Americans for Tax Fairness” guramasynyň maglumat bermegine görä, epidemiýa döwründen başlap, dekabr...

“Kowid pasporty” ulanyşa girizilip bilner

Ata Watan Eserleri
Beýik Britaniýanyň hökümeti “Kowid pasportyny” ulanyşa girizmegiň mümkinçiliklerini öwrenýär. Bu barada “The Sunday Times” neşiri habar berýär.  Bu resminamany koronawirusa garşy sanjym edilenlere bermek göz...

Türkmenistanda otly gatnawlarynyň çäklendirmeleri 31-nji iýula çenli uzaldyldy

Ata Watan Eserleri
«Türkmendemirýollary» agentligi öz resmi saýtynda Türkmenistanyň çägindäki otly gatnawlary boýunça çäklendirmeleriň 31-nji iýula çenli uzaldylandygyny habar berdi. Mundan ozal resmi saýtda ýurduň içindäki otly gatnawlarynyň...