TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Çaganyň ösüşinde bäbeklik döwrüne häsiýetnama

Çaganyň ösüşinde bäbeklik döwrüne häsiýetnama

Bilşimiz ýaly, çaganyň ösüşi, kemala gelşi hakynda dürli hili maglumatlar berilýär. Bu babatda beýik akyldar Magtymgulynyň pikirleri-de üns bererlikdir. Onuň «Nahana geldiň», «Joşa ýetdiň», «Ýaşynda»,...