TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

çagalara hem koronawirus ýokanjyna garşy sanjym etmegi hökmany derejä çykardy.

COVID-19: GDA ýurtlarynda çagalara sanjym edilip başlandy

Mälim bolşy ýaly, Kosta-Rika dünýäde ilkinji bolup, çagalara hem koronawirus ýokanjyna garşy sanjym etmegi hökmany derejä çykardy. ABŞ-da bolsa, bu ýagdaý meýletindir. Çagalara sanjym etmek...