TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

çagalar üçin wideoşekiller

ÝUNISEF: Türkmen telewideniýesi üçin wideoşekilleri

Ata Watan Eserleri
Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky edarasy ilaty dürli ýokançlardan goramak üçin ýerli köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bilen hyzmatdaşlygy güýçlendirýär. Bu gatnaşyklaryň netijesinde milli...