TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Çagalar gaznasy

Täze ýylyň ilkinji güni 370 müň bäbek dünýä indi

2021-nji ýylda tutuş dünýäde 140 million çaga dünýä iner. Olaryň ömrüniň ortaça dowamlylygynyň 84 ýyl boljakdygy çaklanylýar. Bu barada Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasy (ÝUNISEF)...

Türkmenistan — BMG: täze ylalaşyklar gazanyldy

Paýtagtymyzda resminamalara gol çekmek dabarasy boldy. Munuň özi Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň (BMGÖM) hem-de ýurdumyzyň birnäçe ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň bilelikdäki täze taslamalaryna...