TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

çaga

Gigi Hadid we Zeýn Malik gyzjagazlaryny garşy aldylar

Ata Watan Eserleri
Aýdymçy Zeýn Malik we model Gigi Hadid resmi taýdan eje we kaka boldular. Malik jemgyýetçilik torundaky hasabyndan özüniň gyzjagazy bolandygyny mälim edip, “Biziň sagdyn we...

Kakam barka…

vepa
Kiçirägem bolsak, «Kakaň gowumy ýada ejeň?» diýen sowala «Kakam» diýip jogap bermegi endige öwrüpdik. Bu – biziň, hakykatdan hem, kakamyzyň ogludygyny subut etmek üçin mümkinçiligimizdi....