Tag : çaga terbiyelemek

MEDENIÝET

Dünýä boýunça geçirilen barlagda ene-atanyň islegi

Elbetde, perzent söýüp, ene-ata bolmagyň bagtdygyna hiç kim garşy cykmasa gerek. Yöne bu çaga terbiyelemegiň gaty kyn işdigini aradan ayyrmayar. Ene-ata diňe bir çagasyny söymek...