TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Çaga Robot

Çaga Robot Däldir

Hojagylyç Nazarow
Arada men işim çykyp, obamyzdaky (Çagyl obasy) öýleriň biriniň gapysyndan gözledim. Görsem, är-aýal ikisem öýlerinde jem bolup oturan eken. Öý eýeleriniň göwünjeň mürähet etmekleri boýunça...