TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

C

Almanyň peýdasy

Ata Watan Eserleri
Ýakymly ysy we tagamy bilen tapawutlanýan alma hem witaminlere we minerallara baý, iň ýokumly miweleriň biri hasaplanýar. Almanyň düzüminde organiki turşulyklar, şeker, glýukoza, fruktoza, efir...

Adam atlarynyň manysy

Ata Watan Eserleri
 Oglan atlary: Agöýli- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Ak ýa-da bagtly öýde ýaşasyn’’ diýmek. Agyl- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Mally, döwletli bolsun’’...

Garpyz – witaminlere baý

Ata Watan Eserleri
Öz möwsüminde we wagtly-wagtynda iýilýän miwelerdir gök önümler ynsan saglygyny goramakda örän wajyp bolup durýar. Tomsuna ýetişýän bakja ekinleri hem bedenimizi bu pasylda zerur bolan...