TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“C” witamin

Köp suw içmek peýdalymy?

Ata Watan Eserleri
Bedenimiziň agramynyň takmynan 60 göterimini emele getirýän suw, kisloroddan soň adam ömri üçin iň möhüm talap hökmünde görkezilýär. Suwuň peýdalary tükeniksiz; Toksinleri arassalaýar, bedeniň gyzgynlygyny...

Ýagly ýüzlere ideg etmegiň görnüşleri

Ata Watan Eserleri
Ýagly deri aýratyn ideg talap edýär. Ýagyň aşa köp bölünip çykmagy sebäpli ulalýan gözenekler gara nokatlaryň döremegine ýol açýar. Makiýaž, ýagyň bölünip çykmagy sebäpli ilkinji...