TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Büzmeýin etraby

Talyp-2022:Ahal welaýat ýörite sungat mekdebi

Ahal welaýat ýörite sungat mekdebi 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär: I. Býu­jet esa­syn­da: 1. Türk­men mil­li saz gu­ral­la­ry. 2. Üf­le­nip...

In­že­ner-teh­ni­ki we ulag kom­mu­ni­ka­si­ýa­la­ry ins­ti­tu­ty­nyň yl­my-önüm­çi­lik mer­ke­zi

Ata Watan Eserleri
Ygtyýarnama № 1-29-26-218 Türk­me­nis­ta­nyň In­že­ner-teh­ni­ki we ulag kom­mu­ni­ka­si­ýa­la­ry ins­ti­tu­ty­nyň yl­my-önüm­çi­lik mer­ke­zi 2020/2021-nji okuw ýy­ly üçin aşak­da­ky hü­när­ler boýunça okuwa kabul edýändigini yglan edýär. Dizaýn (interýer...

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalar institutynda «Açyk gapylar» güni geçiriler

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalar instituty 2020-2021-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän umumybilim berýän orta mekdepleriň ýokary synp okuwçylaryny, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden we beýleki...