TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

butlar

Heýkeller hasyly artdyrýan eken

Pasha adasyndaky syrly butlaryň aşagynda hazyna gizlenilipdir diýen pikir asyrlaryň dowamyndan geçip gelýärdi. Şeýle bolansoň, adamlaryň bu heýkellere bolan gyzyklanmasy azalmady. «Artnet News» arheologlaryň bu...