TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Bütindünýä welosiped güni

Bütindünýä welosiped güni

Iki asyr bäri ulanylýan ýönekeý, ygtybarly, ekologiýa taýdan arassa we amatly ulag görnüşi bolan welosipediň özboluşly taryhy bolup, onuň giňden ulanylyşy daşky gurşawa hormat goýmaga...

Türkmenistanda welosiped sürmek barha ýaýbaňlandyrylar

Türkmenistan döwletimiz boýunça 2021-2025-nji ýyllarda welosiped sportyny ösdürmegiň Maksatnamasynyň taslamasy taýýarlandy. Bu barada Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde bellenilip geçildi. Bu maksatnama, türkmen welosipedçileriniň...

Türkmenistanda Bütindünýä welosiped güni bellendi

Ata Watan Eserleri
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy Türkmenistanyň başlangyjy bilen her ýylyň 3-nji iýunyny Bütindünýä welosiped güni diýip yglan etdi. Bu halkara baýramçylygy türkmen döwleti bilen bilelikde...

Aşgabat şäherinde Welosiped binasy gurlar

vepa
Şu geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary D.Amangeldiýew «Aşgabat şäherinde Welosiped binasyny gurmak hakyndaky» Kararyň taslamasy barada hasabat berdi....