TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasy

2021-nji ýylyň birinji çärýeginde dünýäde syýahatçylaryň sany 83 göterim azaldy

Dünýädäki pandemiýa bilen bu ýyl syýahatçylaryň sany azaldy. Birleşen Milletler Guramasynyň Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasy (UNWTO) 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde dünýäde syýahatçylaryň sanynyň geçen ýyl bilen deňeşdirilende...

Türkmenistan Syýahatçylyk guramasyna wekil belledi

Türkmenistanda syýahatçylyk pudagynyň işjeň ösdürilmegine uly üns berilýär. Ýurduň taryhy we medeni ýagygärlikler toplumy we beýleki dynç alyş we sagaldyş merkezleri, şol san-da “Awaza” milli...

Syýahatçylygyň ýitgisi 195 milliard dollar

2020-nji ýylyň ilkinji dört aýynda dünýädäki syýahatçylykdan gelýän girdejiler pandemiýa sebäpli 195 milliard dollar azaldy. Bu barada Birleşen Milletler Guramasynyň Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasy habar berýär....