TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Bütindünýä mugallymlar güni

Bütindünýä mugallymlar güni.

Her ýylyň 5-nji oktýabry –  Bütindünýä mugallymlar güni dünýäniň dürli künjeklerinde giňden bellenilip geçirilýär. Bu şanly sene BMG-niň 1994-nji ýylyň 5-nji oktýabryndaky Karary esasynda döredildi....

5-nji oktýabr Bütindünýä mugallymlar güni

Her ýylyň 5-nji oktýabry Bütindünýä mugallymlar güni dünýäniň dürli künjeklerinde giňden bellenilip geçilýär. Bu şanly sene 1994-nji ýylda döredildi. Bütindünýä mugallymlar güni dünýäniň 100-den gowrak...