TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

bütin dünýä howp salýan koronawirusyň “omikron” görnüşiniň ýüze çykarylandygyny we onuň ýurdumyz bilen serhetleşýän goňşy döwletlerde epidemiologik ýagdaýy döredýändigini belläp

Türkmenistan omikronyň aralaşmagyna garşy goragy güýçlendirýär

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Halkyň Arkadagly zamanasy” şygary astynda başlanan täze 2022-nji ýylda sanly ulgam arkaly ilkinji iş maslahatyny geçirdi. Wise-premýer, Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy...