TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Business Central Asia

«Business Central Asia» žurnalynyň ýene bir sany Türkmenistana bagyşlandy

Ata Watan Eserleri
Hindistanda neşir edilýän «Business Central Asia» žurnalynyň nobatdaky sanynyňtutuşlygyna Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly senesine bagyşlanmagy bu wakanyň dünýäniň iri metbugat neşirlerinde-de uly gyzyklanma...

Wideokonferensiýa Görnüşinde Halkara Media-Forumy Geçirildi

Ata Watan Eserleri
Şu gün, 2020-nji ýylyň 17-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan wideokonferensiýa görnüşinde geçirilen halkara media-forumy geçirildi. Media-foruma Türkmenistanyň...