TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Bürgüt»

“Jeýtun” we “Mäne” dokma brendleri dörediler

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda dokma senagatynyň ýokary tehnologiýaly kärhanalary yzygiderli işe girizilýär. Şeýle hem dokma harytlarynyň brendlerini döretmek babatda degişli işler alnyp barylýar. Bu barada Ministrler Kabinetiniň sanly...

Dokma pudagyna daşary ýurt maýalary çekiler

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzyň dokma pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek göz öňünde tutulýar. Bu barada hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde...

Paýtagtymyzda täze dokma dükanlary açyldy

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzyň şanly Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda paýtagtymyz Aşgabatda Oguz han köçesiniň ugrunda «Nusaý», «Gala», «Altyn asyr çagalar dünýäsi», «TG aýakgaplar», «Bürgüt» atly täze dökman...

Dokma önümleriniň täze dükany

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýakynda geçirilen mejlisleriniň birinde döwlet Baştutanyna Aşgabatda dokma önümleri boýunça täze dükanlary açmaga taýýarlyk görülýändigi habar berildi. Türkmen paýtagtynda şeýle dükanlaryň biri...