TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Bundesliga

Noýeriň rekordy

Germaniýanyň “Bawariýa” futbol toparynyň dünýä belli derwezebany Manuel Noýer, golsyz geçiren oýunlarynyň sany bilen meşhur derwezeçi Oliwer Kany geçip, “Bundesliga” çempionatynyň rekordyny täzelemegi başardy.  Indi...

Iň gowy milli çempionat

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň jemi boýunça Halkara futbol taryhy we statistika federasiýasy (IFFHS), milli futbol çempionatlaryň sanawyny çykardy. Guramanyň resmi saýtynyň habar bermegine görä, milli futbol çempionatlaryň...

“Milan” 72 ýyllyk rekordy gaýtalady

Futbol äleminde öz adyny taryha altyn harplary bilen ýazdyrdan “Milan” futbol topary Italiýanyň “Seriýa A” çempionatynyň 14-nji tapgyrynda “Lasio” futbol topary bilen garşylaşdylar. Öz meýdançasynda...

“Çempionlar liga” duşuşyklarynyň gyzykly wakalary

Ata Watan Eserleri
“PSŽ” öz öýünde utuldy Fransiýanyň “PSŽ” topary “H “topaçasyndaky gijeki oýunda iňlis topary “Mançester Ýunaýtedden” 2-1 hasabynda ýeňildi. “Başakşehir” gowy oýun görkezdi, ýöne 4 minutda...

Ýewropada transfer möwsümi tamamlandy

Möwsüm boýunça transfer ulgamynda Ýewropa ligalarynda birnäçe täzelikler bolup geçdi. “Transfermarkt” portaly Ýewropa ligalarynyň transferleriniň tamamlanandygy mälim etdi. Geliň, olaryň sarp eden serişdeleri bilen gysgaça...

Lewandowski iň ökdesi saýlandy

Germaniýanyň Türgenler Bileleşigi (VDV) möwsümdäki “Bundesligada” iň gowy futbolçy diýen ada ses berişligini jemledi. Bu ses berlişikde “Bawariýanyň” iki futbolçysy ýokary netije görkezdi. Sanawda birinji...

Bundesliganyň iň gowy oýunçysy

Ata Watan Eserleri
“Bawariýa” toparynyň polýak hüjümçisi Robert Lewandowski Germaniýanyň futbol çempionatynda iň gowy oýunçy hökmünde ykrar edildi. Şu ýylyň 16-njy iýunynda Bawariýa topary yzly-yzyna sekizinji gezek Germaniýanyň...

Futbol çempionatlary haçan başlar?

Germaniýanyñ “Bundesliga” çempionaty 9-njy maýda tomaşaçasyz geçirilmekçi. Häzirki wagtda liga başlanjak oýunlaryna taýynlyk işlerini alyp barýar. Bu barada iki işjen topar düzüldi. Birinji topar-oýun gününiñ...

Futboldan täze habarlar…

Futbol möwsümi Angliýada diñe “Wembleý” we “Bertone-na-Trente” stadionlarynda dowam etdirilip bilner. Angliýanyñ futbol assosiýasiýasy bu netijä gelmeginiñ sebäbi toparlaryň şäherden şähere aýlanyp çykmazlygynyň öňüni almakdan...