TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Bundesliga” çempionaty

Hawers “Çelşä” barýar

Angliýanyň “Çelsi” topary Germaniýanyñ “Baýer” toparynyñ futbolçysy Kaem Hawers bilen ylalaşyga geldi. “Transfermarket”-yñ maglumatlaryna görä, 21 ýaşly milleti german bolan futbolçy bilen bäş ýyllyk şertnama...

Pizarro futbol ýoluny tamamlady

Ata Watan Eserleri
“Werder Bremen” toparynyň oýunçysy Klaudio Pizarro futbol ýoluny tamamlamak kararyna geldi. 41 ýaşly peruly futbolçy “Werder Bremen” toparynda çykyş edip başlan mahalyndan iki möwsümden soň...

“Bundesliga” derbi bilen başlanýar

Ata Watan Eserleri
Bilşimiz ýaly, koronawirus keseli sebäpli ähli medeni we sport çäreler saklanyldy. Köp wagtlap futbol janköýerleri futbol duşuşyklaryna tomaşa edip bilmediler. Sebäbi öñdebaryjy futbol çempionatlar wagtlaýynça...

“Bundesliga” çempionatynyñ başlanýan wagty belli boldy

Germaniýa çempionatynyñ “Bundesliga” 2019/2020-nji ýyl möwsümi ýene bir hepde yza süýşürildi. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniñ habar bermegine görä, “Bundesliga”-daky duşuşyklarynyň 15—nji maýda başlamagyna garaşylýardy. Emma...