TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Buhgalterçilik işi

Infokommunikasiýa baş­lan­gyç hü­när okuw mek­de­bi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň Infokommunikasiýa baş­lan­gyç hü­när okuw mek­de­bi 2020/2021-nji okuw ýy­ly üçin aşak­da­ky hü­när­ler bo­ýun­ça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär. Buhgalterçilik işi —...

Talyplyga kabul edýär

Aşgabat şäher häkimliginiň 4-nji başlangyç hünär okuw mekdebi 2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edilýändigini yglan edýär: Buhgalterçilik işi; Kompýuter toparyny sazlaýjy;...