TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Bu halkara ylmy duşuşygyň çäklerinde tanyşdyrylan “Türkmenistanyň gadymyýeti: ýadygärliklerdäki ylmy-barlaglar we rejeleýiş işleri” atly täze kitap ýurdumyzyň baý taryhyny giňden açyp görkezýär.

Täze kitap taryha şöhle saçýar

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow türkmen halkynyň şan-şöhratly taryhyny we medeni mirasyny häzirki zaman nukdaýnazaryndan öwrenmek hem-de ony dünýä ýaýmak wezipesini döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň...