TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

bu babatdaky meýilnama 88

Ýurdumyz boýunça 1,232 million tonna däne ýygnaldy

Hormatly Prezidentimiz  Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de Mary welaýatynyň we etraplarynyň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün...