TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Braziliýa

”Sputnik V” sanjymy Braziliýada-da öndüriler

Ata Watan Eserleri
Russiýanyň Gamaleýa gözleg merkezi tarapyndan işlenip düzülen “Sputnik V” sanjymy Braziliýada gysga wagtda öndürilip başlajakdygy habar berildi. Şeýlelikde Russiýanyň göni maýa goýum gaznasy  bilen Braziliýanyň...

Messi we Suares Ronaldonyň rekordyny gaýtalady

Ispaniýanyň “Barselona” toparynyň hüjümçisi Lionel Messi bilen Ispaniýanyň “Atletiko Madrid” toparynyň hüjümçisi  Luis Suares özleriniň milli ýygyndylarynyň düzüminde tapawutlandylar. Messi Argentinanyň milli ýygyndysy bilen Ekwadoryň...

5-nji oktýabr Bütindünýä mugallymlar güni

Her ýylyň 5-nji oktýabry Bütindünýä mugallymlar güni dünýäniň dürli künjeklerinde giňden bellenilip geçilýär. Bu şanly sene 1994-nji ýylda döredildi. Bütindünýä mugallymlar güni dünýäniň 100-den gowrak...

Tokaý zolaklarynyň azalmagy…

Ata Watan Eserleri
Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatlaryna görä, soňky 20 ýylyň dowamynda dünýäde tokaý zolagynyň 100 million gektary ýok bolup gitdi. Bu barada “European Data News Hub” saýty...

“Xiaomi” telefonlary näme üçin arzan?

Baş Redaktor
“Xiaomi” kompaniýasy häzirki wagtda ýörgünli geçýän “Mi” we “RedMi” telefonlary öndürýän kompaniýadyr. Ol Hytaýyň paýtagty Pekinde Leý Jun we onuň egindeşleri (hyzmatdaşlary) tarapyndan 2010-njy ýylyň...

Milliarderleriň sany köpeldi

Ata Watan Eserleri
“Wealth-X” hünärmenleriniň habar bermeginde, 2019-njy ýylda milliarderleriň sany 211 adam artyp, 2825-e ýetdi, munuň özi rekord hasaplanylýar. Şeýle adamlaryň köpüsi ýagny 788 adam ABŞ-da ýaşaýar....

Dünýäniň iň uzyn ýyldyrymy

Bütindünýä Meteorologiýa Guramasy dünýäde iň uzyn ýyldyrymyň 709 kilometre ýetendigini habar berdi. Täze emeli hemra ýyldyrym şekillendiriş tehnologiýasy arkaly geçirilen ölçeglere görä, Bütindünýä Meteorologiýa Guramasy...

Futbolçy eksportunda öňdebaryjy ýurtlar

Mälim bolşy ýaly, soňky ýyllarda futbol iň ýörgünli sport görnüşleriniň birine öwrüldi. Bu sport şol bir wagtda ykdysady taýdan hem bähbitli bolup durýar. Bir tarapdan...

Hindistan G-20-niň mejlisini kabul eder

vepa
Bütin dünýäde öndürilýän önümiň 90, söwdanyň 80 göterimi, dünýä ilatynyň bolsa üçden iki bölegi, yklymlaryň tutýan meýdanynyň deň ýarysy G-20-ä, ýagny Ýer ýüzüniň iň ösen...