TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Braýton”

Angliýanyň ekologiýa taýdan arassa topary

BBC teleýaýlymy we BMG guramasynyň “Sport – howany goramagyň tarapynda” atly maksatnamasy bilen bilelikde Angliýanyň milli futbol çempionaty bolan “Premýer-liga” çempionatynda ekologiýa taýdan iň arassa...

Her bir ýeňiş üçin 3 müň agaç

Angliýanyň “Arsenal” toparynyň goragçysy Hektor Bellerin dünýäde tokaý zolaklarynyň döredilmegi hem-de olaryň sanynyň köpeldilmegine goşant goşmak maksady bilen haýyr-sahawat kompaniýasyna goşulmagy makul bildi. 25 ýaşly...