TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Bostswana

ÝAGYŞ BARADA 15 HAKYKAT

Portugaliýada ýagyş sebäpli işden galýarlar. Para şäherinde adamlar ýagşa görä, sagadyň  wagtyny sazlaýarlar, sebäbi ol ýerde ýagyş günde şol bir wagtda ýagýar. “Darts” oýuny ýagyş...