Tag : Bosgunlar boýunça Ählumumy maslahaty

DÜNÝÄ

Bosgunlar boýunça ýokary derejeli wekilleriň maslahaty geçiriler

Ata Watan Eserleri
Birleşen Milletler Guramasynyň Bosgunlaryň işi baradaky Ýokary Komissarynyň müdirliginiň (UNHCR) guramagynda wideoaragatnaşyk arkaly Bosgunlar hakyndaky Ählumumy ylalaşyk boýunça ýokary derejeli wekilleriň 1-nji maslahatynyň taýýarlyk duşuşygy...