TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Boldumsaz

Türkmenistan : Dolandyryş-çäk gurluşy boýunça teklipler

Baş Redaktor
Düýn Halk Maslahatynyň Diwanynyň binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda ýurdumyzyň döwlet dolandyryş ulgamyny has-da kämilleşdirmek, welaýatlaryň etraplarynyň, şäherleriniň we obalarynyň...

Daşoguz welaýaty :dolandyryş-çäk gurluşy boýunça teklipler

Baş Redaktor
Biz Size öň Ahal we Balkan welaýaty boýunça  dolandyryş-çäk gurluşyny kämilleşdirmegiň çäklerinde  teklipleri ýetirdik. Indi bolsa Size Daşoguz welaýaty boýunça teklipleri ýetirýäris.   Daşoguz welaýaty...

İhaleler: Çimento fabrikası için uluslararası yatırım ihalesi

vepa
Türkmenistan’da endüstriyel tesislerin inşa edilmesi hızla devam edecektir. Ülke 2019-2025 kalkınma programı kapsamında yerli hammadde kaynaklı sanayi tesislerin inşası için yerli ve yabancı yatırımlar öngörülmektedir....