TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

boks

Tokio Olimpiýa oýunlary: umumy maglumatlar we täze üstünlikler

Dünýäniň iň abraýly sport ýaryşy bolan XXXII tomusky Olimpiýa oýunlary resmi taýdan başlaýar. “Discover Tomorrow” şygary bilen geçirilýän Olimpiýa oýunlarynyň resmi açylyş dabarasy Ýaponiýanyň milli...

“Çempionlar liga” duşuşyklarynyň gyzykly wakalary

Ata Watan Eserleri
“PSŽ” öz öýünde utuldy Fransiýanyň “PSŽ” topary “H “topaçasyndaky gijeki oýunda iňlis topary “Mançester Ýunaýtedden” 2-1 hasabynda ýeňildi. “Başakşehir” gowy oýun görkezdi, ýöne 4 minutda...

22-nji iýul Halkara boks güni

2019-njy ýylda Halkara boks birleşiginiň agzalary bolan 204 ýurtda boks güni resmi taýdan ykrar edildi. Bu sene soňky ýyllarda Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde has-da gyzgalaňly...