TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

BMW

“BMW” reňk üýtgedýän “iX Flow”awtoulagyny tanyşdyrýar

Nemes awtoulag ägirdi “BMW” öz modelini “CES 2022”-iň çäginde reňk üýtgeýän tehnologiýa, “iX Flow” bilen tanyşdyrdy. ABŞ-da dowam edýän “CES 2022” sarp ediji elektronika ýarmarkasynda...

BMW-niň söwdasy rekord derejede ösdi

Germaniýanyň BMW awtokonserniniň şu ýylyň birinji çärýeginde satan awtoulaglarynyň sany 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 33,5 göterim kän boldy. Kompaniýa tarapyndan berlen berýanatda bu...

Aýda awtoulag ýaryşy geçiriler

Aýda ilkinji awtoulag ýaryşy 2021-nji ýylda geçiriler. Amerikaly mekdep okuwçylary we meşhur awtoulag dizaýneri, “BMW”, “Mini”, “Ferrari”, “Maserati”, “Fiat”, “Lancia”, “Alfa Romeo” we “McLaren”  ýaly...

Dünýädäki iň gymmat awtoulag markasy yglan edildi

Ýaponiýanyň awtoulag öndürijisi ýene-de dünýäniň iň gymmat awtoulag markasy adyna eýe boldy. “Interbrand” gullugyna salgylanyp, “Dünýäniň iň gymmatly 100 markasy” ýyllyk sanawyna birnäçe awtoulag öndürijileri...

Ikinji çärýekde 11 milliard ýewro ýitgi

Baş Redaktor
Dünýä awtoulag önümçiliginde şu ýylyň ikinji çärýeginiň netijelerine görä, 41 göterim pese gaçandygy, şeýlelikde awtoulag markalarynyň ýitgisi 11 milliard ýewro ýetendigi mälim edildi. Bütindünýä täsir...

BMW M8 gelýär, ýol beriň!

vepa
BMW kompaniýasynyň garaşylýan täze ulagynyň M8-iň ilkinji suratlary ýakynda internetde peýda boldy. Hawa, suratda hem synlaýşyňyz ýaly, M8-iň esasy bölegi ýapynjanyň aşagynda. Ýöne häzirlikçe, şu-da...

Taryhda iň köp satylan 10 awtoulag

vepa
Beýik Britaniýanyň “Autocar” neşiri ähli döwürlerde we döwletlerde iň köp satylan awtoulaglaryň sanawyny düzdi. Munuň üçin neşiriň Žurnalistleri 60-dan gowrak modeliň söwdasy bilen bagly statistikalary...

Hiç Haçan Ýeke Naharlanmaň

vepa
Keýt Ferrassiniň "Hiç haçan ýeke naharlanmaň" eseri "Biznes reklama" gazetinde dowamly çap edildi. Terjime eden Seýitmyrat Geldiýew. Türkmen okyjylaryň arasynda bu esere bolan uly gyzyklanmany...

Türkmen Lider spor arabasıyla drift yaptı ve golf oynadı

vepa
Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, hafta sonu spor yaptı. Cumartesi günü İçişleri Bakanlığı’nın Otomobil Spor Merkezi’nin ziyaret etti. Bu merkezde inşa edilen yeni drift...

Elde hat ýazyp 1 milliard dollar gazandylar

vepa
2011-nji ýylda germaniýaly üç dost tarapyndan döredilen «Celonis» kompaniýasynyň elindäki serişde bu gün 1 milliard dollara ýetýär. 8 ýylda şunça mukdarda pul gazanmagyň gözbaşynda el...