TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

BMG-niň ÝUNISEF guramasynyň Türkmenistandaky edarasy täze iş orny üçin bildiriş çap etdi. Bu barada guramanyň jemgyýetçilik torunda bellenilip geçilýär.

ÝUNISEF: işe çagyrýar

BMG-niň ÝUNISEF guramasynyň Türkmenistandaky edarasy täze iş orny üçin bildiriş çap etdi. Bu barada guramanyň jemgyýetçilik torunda bellenilip geçilýär. Guramanyň Türkmenistandaky edarasy çagany goramak boýunça...