TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

BMG-niň Söwda we ösüş maslahatynyň (UNCTAD)

Dünýäde 20 million elektrik ulagy bolar

Soňky ýyllarda elektrik awtoulaglaryna bolan isleg barha ýokarlanýar. Elektrik togy bilen işleýän ulaglaryň önümçiliginiň çalt depginde ösmegi beýle bir ýönekeý däl. Birinjiden, awtoulaglar üçin niýetlenilen...

Bütindünýä söwda guramasyna agzalygy bilen bagly bolan meseleler

vepa
2019-njy ýylyň 6-njy sentýabrynda Ženewada, Şweýsariýa Konfederasiýasynda Türkmenistanyň wekiliýetiniň ýurtlaryň arasynda halkara söwdasynyň we ykdysady...