TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

BMG-niň Baş Assambleýasy

Türk diplomaty Baş Assambleýanyň başlyklygyna saýlandy

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň mejlisler zalynda Assambleýanyň 75-nji mejlisiniň ýolbaşçysynyň saýlawy geçirildi. Koronawirus ýokanjy sebäpli  Assambleýanyň boş zalyna BMG-ä agza ýurtlaryň wekilleri birme-bir gelip,...

COVID-19 pandemiýasyna garşy halkara hyzmatdaşlyk

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesele garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň görülmegini...

Bütindünýä küşt güni döredildi

vepa
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan Bütindünýä küşt güni döredildi. Bu akyl paýhas oýunynyň gününiň döredilmeginiň başlangyjy bilen birnäçe döwletler, şol sanda Türkmenistan, Özbegistan, Täjigistan,...

Moskwada rus-türkmen geňeşmeleri geçirildi

vepa
2019-njy ýylyň 28-29-njy noýabrynda Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginiň edara binasynda Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda GDA-nyň,...

Howanyň üýtgemegi barada Milli strategiýa

vepa
Howanyň üýtgemegi bilen bagly işleriň amala aşyrylmagynyň Milli resminamasy bolup durýan, Howanyň üýtgemegi barada Türkmenistanyň Milli strategiýasy kabul edildi....

Aşgabat şäherinde Welosiped binasy gurlar

vepa
Şu geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary D.Amangeldiýew «Aşgabat şäherinde Welosiped binasyny gurmak hakyndaky» Kararyň taslamasy barada hasabat berdi....

Prezident Mohammad Aşraf Gani Aşgabada resmi sapar bilen geldi

vepa
Şu gün agşam Owgan Yslam Respublikasynyň Prezidenti türkmen paýtagtyna resmi sapar bilen geldi. 21-nji fewralda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti...