TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

BMG-niň Azyk we oba hojalyk guramasy

Ýöriteleşdirilen halkara ykdysady guramalar

Ata Watan Eserleri
Häzirki wagtda dünýä hojalygynda BMG-niň ýöriteleşen, sebitleýin, hökümet we hökümete degişli däl ykdysady guramalary dünýä ykdysadyýetiniň ösüşinde aýratyn ähmiýete eýedir. BMG-niň ýöriteleşdirilen halkara ykdysady edaralaryna...

Türkmenistan bilen BMG-niň arasynda milli we sebitleýin derejelerde hyzmatdaşlyk maslahat 

Şu gün, 2021-nji ýylyň 2-nji fewralynda Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň we onyň düzümleriniň ýurtdaky we sebitdäki ýolbaşçylary we wekilleri bilen...