TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Bloomberg kompaniýasy

Dünýäniň iň baý adamy täzelendi

Amerikanyň “Bloomberg” kompaniýasy dünýäde iň baý 500 sany milliarderlary bilen yzygiderli tanyşdyrýar. Şeýle hem bu kompaniýa 2021-nji ýylyň ilkinji günlerinde özüniň sanawyny täzeledi. Bu sanawda...

Ýewropada 6G ulgamy üçin binýat döredilýär

Finlýandiýanyň “Nokia” kompaniýasy, hyzmatdaşlary bilen Ýewropa Bileleşigi üçin 6G aragatnaşyk tor ulgamyny döretmek üçin işleşer diýip, “Bloomberg” kompaniýasy habar berýär. Kompaniýa täze ykjam aragatnaşyk torlaryny...

Pandemiýa döwründe has-da baýan işewürler

Baş Redaktor
Pandemiýa döwründe dünýäniň baý adamlarynyň birnäçesiniň özüniň baýlygyny artdyrýandygy baradaky habarlar köp görmek bolýar. Şweýsariýanyň dünýä belli bankynyň soňky maglumatlaryna görä, emlägi 1 milliard dollardan...