TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

bizi ene-atamyz söýmez

Çaga diýeniňi däl, edeniňi gaýtalar

Ata Watan Eserleri
«Çagam mähirli bolsun, ýalan sözlemesin, işeňňir bolsun, kitap okasyn» diýseňiz, oňa görelde boluň. Sebäbi çaga diýeniňizi däl, edeniňizi gaýtalar… Görelde bolmak Her ene-ata çagasy üçin...