TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Bitaraplyk hyzmatdaşlygyň ygtybarly ýoly

Bitaraplyk hyzmatdaşlygyň ygtybarly ýoly

Hormatly Prezidentimizıň parasatly ýolbaşçylygynda alnyp barylýan hemişelik bitaraplyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasy strategiýanyň netijesinde Türkmenistan halkara gatnaşyklarynyň ulgamynda barha täsirli orna eýe bolýar, abraýy dünýäde...