Tag : birža söwdalarynyň netijeleri boýunça bolsa 25 sany resminama gol çekildi.

BIZNES

Işewürler forumynda 42 resminama gol çekildi

Aşgabatda, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň mejlisler zalynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň işewürler maslahaty geçirildi. Maslahatyň işine daşary ýurtlardan 40 wekil, hususan-da YHG-nyň Söwda-senagat edarasynyň, BMG-niň...