TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň Türkmenistandaky hemişelik wekilhanasy

Türkmenistandaky Akkreditlenen Diplomatik Wekilhanalaryň sanawy

Dr.Döwran Orazgylyjov
Daşary ýurtlaryň Türkmenistandaky we halkara guramalarynyň akkreditlenen diplomatik wekilhanalaryň sanawyny Size ýetirýäris. Bu sanawy Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň web saýtyndan aldyk. № Edaranyň ady Ýolbaşçy...

Boş iş orunlary: Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasy

Dr.Döwran Orazgylyjov
Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň Türkmenistandaky hemişelik wekilhanasy şu aşakdaky boş iş orunlary üçin dalaşgärlere garaşýar. Bildiriş bilen has içgin tanyşmak isleseňiz olaryň aşagyndaky baglanşyklara...