TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (UNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasy

Türkmenistandaky Akkreditlenen Diplomatik Wekilhanalaryň sanawy

Dr.Döwran Orazgylyjov
Daşary ýurtlaryň Türkmenistandaky we halkara guramalarynyň akkreditlenen diplomatik wekilhanalaryň sanawyny Size ýetirýäris. Bu sanawy Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň web saýtyndan aldyk. № Edaranyň ady Ýolbaşçy...