TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

bilim ykrar

Halkara diplomlary ykrar etmek üçin bildirilýän talaplar haýsylar?

Baş Redaktor
Halkara uçar gatnawlarynyň tapgyrylaýyn açylyp başlamagy we okuw ýylynyň tamamlanýan günlerinde iň köp soralýan soraglaryň biri hem dünýäniň abraýly ýokary okuw mekdepleri tarapyndan berilen diplomyň...